Medlemsbladet

Kom hurtigt i gang:

Klik her for en oversigt over alle gamle medlemsblade på nettet,

Klik her for et register over de gamle medlemsblades væsentligste artikler,

eller benyt menuens søgefunktion til at fritekstsøge både i de gamle medlemsblade og på revyvennernes hjemmeside i almindelighed.

Lidt flere detaljer

Som det fremgår her, dukkede medlemsbladet “Osvald” op omkring fem år efter museets start. I lang tid var bladet blot et af mange værktøjer til at skabe interesse for museet og dets aktiviteter. Læser man de første årgange, imponeres man af den energi og kompetence, museumsprojektets første støtter udviste: Selv om de også havde deres professionelle liv at passe, skrev de massevis af artikler, de afholdt små koncerter på museet for at få det løbet i gang, og de afholdt store koncerter uden for museet for at skrabe penge sammen.

Men nu har museet trådt sine barnesko og overstået sin lømmelalder, så tidligere tiders energi og tagen ansvar på sig er ikke længere nødvendig. Nu kan Danske Revyvenner fokusere på at sprede information og samle revyvenner om det, de nu har lyst at samles om. For tiden er gruppen af aktive så lille, at vi kun udsender et blad, når vi har samlet stof nok af høj kvalitet. Den proces er enhver velkommen til at påvirke ved at indsende stof eller blot foreslå stof til bestyrelsen.

Men måske er det første skridt for nye læsere at danne sig et indtryk af bladet ved simpelt hen at studere tidligere numre efter en af opskrifterne øverst på denne side. Et særlig godt eksempel på de første årtiers journalistik er interviewet af bakkesangerinden og mediepersonligheden “Cleo” bragt i nummer 13, 14 og 15.